Page 10 - przewodnik - Wokół lotniska w Radziejach
P. 10

W środku wakacji, gdy wszędzie były tłumy, postanowiłem
    pokazać dziecku … puste Mazury . Koczowaliśmy naszą ma-
    leńką łódką w małych zatoczkach, codziennie paliliśmy ogni-
    cha i … rozmawialiśmy … dużo rozmawialiśmy . Bruno na
    koniec wakacji powiedział: „Tata . To były najlepsze wakacje .
    Za rok robimy powtórkę . Nic nie zmieniamy .”
    Tymczasem w opuszczonych siedliskach mazurskich zamiesz-
    kali nasi bliscy, znajomi i przyjaciele . Kazałem zrobić 10 kom-
    pletów kluczy, rozdałem sprawdzonym ludziom i powiedzia-
    łem: jedźcie tam, gdzie nie ma wirusa . Będziecie pionierami
    w Prusach Wschodnich!
    Pani Zoolo, wybitna biegła rewident ze Śląska, dyrektor finan-
    sowa w wielkiej spółce giełdowej trafiła do ponad stuletniego
    domu, w którym od trzydziestu lat mieszkają … duchy . Na
    co dzień maszeruje, jak każda korpo-dziewczyna, w niena-
    gannym garniturku, na lunch wsuwa jakieś obleśnawe zdrowe
    sałatki i kiełki, po pracy jest bywalczynią klubów squash-a,


  8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15