Page 9 - przewodnik - Wokół lotniska w Radziejach
P. 9

W czerwcu – zmęczeni intensywną pracą i nauką udaliśmy się
      nad Narew w poszukiwaniu zimorodków . Zwodowaliśmy też
      naszą łódkę i wykonaliśmy spektakularny skok śladami Wiel-
      kiego Mistrza von Kniprode z 1374 roku z Węgorzewa do …
      Malborka . Wielkie Jeziora Mazurskie to nuda w porównaniu
      z Pisą, Narwią i Królową Polskich Rzek . Przez trzy tygodnie
      byliśmy tam sami . Na bezludnych wyspach paliliśmy ognicha
      i łowiliśmy ryby . Z Malborka popłynęliśmy do Bałtyku (foki
      przywitały nas na Wiśle 15 km przed ujściem!), pod gdański
      Żuraw i na ruską granicę do Piasków i Starej Pasłęki . Dopły-
      nęliśmy do Braniewa, Elbląga i pochylniami na Oberland .
      1200 km przygody ojca syna i … pieska, którego przygarnęli-
      śmy w lutym . Górale chcieli go do schroniska wysłać, zamknąć
      w małej klatce i skazać na cierpienia . My postanowiliśmy zro-
      bić dobry uczynek: mamy ukochanego domownika i orylka
      - wspaniałego towarzysza naszych wodniackich podróży .

                                  7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14