Page 15 - przewodnik - Wokół lotniska w Radziejach
P. 15

Potem już szybko: krótkie, ale jakże inspirujące spotkanie
      z Burmistrzem Węgorzewa . Usiadłem w gabinecie zatroska-
      nego sprawami ogromnej gminy samorządowca . Po tej roz-
      mowie była kolejna . Burmistrz odwiedził mnie na „rżysku” .
      Podjąłem wtedy ostateczną decyzję: „tworzymy na Mazurach
      lądowisko dla małych samolotów . Natychmiast .” Wbiłem kołki
      drewniane z kawałkami koszuli flanelowej wzdłuż pasa . Wy-
      konałem telefony do władz lotniczych . - Chyba mój pomysł
      się spodobał: dostałem niezwykle cenne wskazówki, w jaki
      sposób najszybciej dopiąć swego . Potem telefon do Janusza
      z Aeroprakt . Po chwili miałem na mailu ściągę – inspirację,
      jak kwity przygotować . Po kilku dniach byłem na spotkaniu
      na Podkarpaciu . Miałem już wszystko, oprócz najważniejsze-
      go: szkiców i map . Do kogo zadzwonić? – Pomyślałem przez
      chwilę . Oczywiście do Pana Figo! Pan Figo poza tym że jest
      świrem takim jak ja, to jeszcze jest lotnikiem (razem zaczy-
      naliśmy przygodę z awiacją, ale on przegonił mnie, przegonił
                                  13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20